Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9187-2:2010

Injektionsutrustning för medicinskt bruk - Del 2: Brytampuller av glas för injektionsvätskor med OPC skåra (ISO 9187-2:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9187 specifies materials, dimensions and requirements for forms of one-point-cut (OPC) ampoules (forms B, C and D) for injectables.

Ampoules complying with this part of ISO 9187 are intended for single use only.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC) ampoules (ISO 9187-2:2010)

Artikelnummer: STD-75905

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-11-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 9187-2:2010