Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-4:2006

Detaljer av elastomer avsedda för farmaceutisk användning för parenterala beredningar och medicintekniska produkter - Del 4: Biologiska krav och provningsmetoder (ISO 8871-4:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 8871 specifies biological requirements for elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use. It also specifies the test methods, i.e. it offers the extraction procedures for elastomeric parts, and it makes reference to relevant biological test instructions in Pharmacopoeias and standards.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 4: Biological requirements and test methods (ISO 8871-4:2006)

Artikelnummer: STD-45667

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-26

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN ISO 8871+A1