Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8536-13:2016

Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 13: Graderade flödesregulatorer med vätskekontakt för engångsbruk (ISO 8536-13:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8536-13:2016 specifies requirements for non-sterile, single-use graduated flow regulators used as subcomponents in sterilized infusion sets for single use to control the flow of intravenous infusion solutions with fluid contact under gravity feed conditions.
In some countries, the national pharmacopoeia or other national regulations are legally binding and take precedence over ISO 8536-13:2016.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Infusion equipment for medical use - Part 13: Graduated flow regulators for single use with fluid contact (ISO 8536-13:2016)

Artikelnummer: STD-8023143

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-27

Antal sidor: 24