Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8362-7:2010

Behållare för injektionsvätskor - Del 7: Aluminiumkapsyler med ej överlappande plastskiva till injektionsflaskor (ISO 8362-7:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 8362 specifies aluminium-plastics combinations for the injection caps of injection vials, as specified in ISO 8362-1 and ISO 8362-4, where the plastics part does not overlap the diameter of the vial body.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Injection containers and accessories - Part 7: Injection caps made of aluminium-plastics combinations without overlapping plastics part (ISO 8362-7:2006)

Artikelnummer: STD-76194

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-20

Antal sidor: 20