Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6009:2016

Engångskanyler för hypodermiskt bruk - Färgkodning för identifikation (ISO 6009:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This lnternational Standard establishes a colour code for the identification of single-use hypodermic needles of designated metric sizein the range of 0,18 mm (34 Gauge) to 3,4 mm (10 Gauge) . It applies to regular-walled, thin-walled, extra-thin-walled and ultra-thin walled needles, and to opaque and translucent colours.
This International Standard is not applicable to pen-needles.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification (ISO 6009:2016)

Artikelnummer: STD-8022749

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-05

Antal sidor: 20