Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11070:2014

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Ledare, kärlvidgare och styrtrådar (ISO 11070:2014)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 11070:2014/A1:2018

Omfattning
This International Standard specifies requirements for introducer needles, introducer catheters, sheath introducers, guidewires, and dilators supplied in the sterile condition, and intended for single use in conjunction with intravascular catheters specified in ISO 10555-1.

NOTE Guidance on materials and design of accessory devices is given in Annex A.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104426

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-16

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 11070