Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-5:2013

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 5: Perifera katetrar med innerkanyl (ISO 10555-5:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10555 specifies requirements for over-needle peripheral intravascular catheters, intended for accessing the peripheral vascular system, supplied in the sterile condition and intended for single use.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 5: Over-needle peripheral catheters (ISO 10555-5:2013)

Artikelnummer: STD-98664

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 10555-5 , SS-EN ISO 10555-5/A1