Standard Svensk standard · SS-EN 1618

Icke-intravaskulära katetrar - Provningsmetoder för allmänna

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20325

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 16