Standard Svensk standard · SS-EN 1616/A1

Sterila urinkatetrar för engångsbruk - Ändring 1

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25805

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-24

Antal sidor: 4