Standard Svensk standard · SS-EN 1615

Engångskatetrar och -set för enteral nutrition med tillhörande kopplingar - Utförande och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the design and testing of single-use enteral feeding catheters, single-use enteral giving sets and their connection systems. Requirements for radiodetectable enteral feeding catheters are not given in this standard. NOTE Enteral feeding catheters intended for insertion through the mouth or nose can be radiodetectable in their entirety or at the tip or by means of intermittent marks. At present there is no generally accepted standard test method for radiodetectability, but research to develop a standard method of test is being considered.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30109

Utgåva: 2

Fastställd: 2001-05-04

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 1615