Standard Svensk standard · SS-EN 60601-2-41

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-41: Särskilda fordringar på ljusarmaturer för kirurgi och diagnostik

Status: Gällande till 2024-10-08

· Tillägg: SS-EN 60601-2-41 A 11 , SS-EN 60601-2-41 A 1
Omfattning
This particular standard applies to the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis, with exeption for endoscopes, laparoscopes and their light sources, which are covered by IEC 60601-2-18, luminaires used in dentistry, which are covered by ISO 9680 and special purpose lights with different conditions of use such as UV lights for dermatological diagnosis, slit lamps for ophthalmology, lights for surgical microscopes and lights for surgical navigation systems.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Utrustning för diagnostik (11.040.55) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis

Artikelnummer: STD-3334154

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-03-29

Gällande till: 2024-10-08

Antal sidor: 42

Ersätter: SS-EN 60601-2-41

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60601-2-41, utg 3:2022