Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8536-14:2018

Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 14: Klämmor och flödesregulatorer för transfusion och infusionsutrustning utan vätskekontakt (ISO 8536-14:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8536-14:2016 specifies requirements for non-sterile clamps and flow regulators used as a subcomponent to control the flow of intravenous solutions and/or blood components through sterilized infusion and blood transfusion sets and blood bag assemblies without fluid contact. In some countries, the national pharmacopoeia or other national regulations are legally binding and take precedence over ISO 8536-14:2016.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Infusion equipment for medical use - Part 14: Clamps and flow regulators for transfusion and infusion equipment without fluid contact (ISO 8536-14:2016)

Artikelnummer: STD-80001278

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 24