Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20695:2020

Enterala nutritionssystem - Utförande och provning (ISO 20695:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for enteral feeding systems comprising enteral giving sets, enteral extension sets, enteral syringes, enteral feeding catheters, and enteral accessories. This document is not applicable to oral syringes.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Enteral feeding systems - Design and testing (ISO 20695:2020)

Artikelnummer: STD-80021141

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 56