Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23907-1:2019

Skydd mot stick- och skärskador - Krav och provningsmetoder - Del 1: Avfallsbehållare i engångsutförande för stickande/skärande föremål (ISO 23907-1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument fastställer krav för avfallsbehållare i engångsutförande avsedda att innehålla potentiellt farliga stickande/skärande medicinska avfallsprodukter med eller utan skydd för potientiellt farliga medicinska avfallsprodukter, t.ex. skalpellblad, troakarer, hypodermiska nålar och injektionssprutor. Det är tillämpligt på engångs riskavfallsbehållare som levereras i fullständigt skick av tillverkaren och på sådana som levereras som komponenter avsedda att monteras av användaren. Det är inte tillämpligt på återanvändbara avfallsbehållare för stickande/skärande föremål eller på de yttre behållare som används under transport av fyllda engångsbehållare för stickande/skärande föremål.

Ämnesområden

Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO 23907-1:2019)

Artikelnummer: STD-80017964

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-19

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 23907-1:2019

Ersätter: SS-EN ISO 23907:2012