Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23907-1:2019

Skydd mot stick- och skärskador - Krav och provningsmetoder - Del 1: Avfallsbehållare i engångsutförande för stickande/skärande föremål (ISO 23907-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23907-1:2019

Skydd mot stick- och skärskador - Krav och provningsmetoder - Del 1: Avfallsbehållare i engångsutförande för stickande/skärande föremål (ISO 23907-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument fastställer krav för avfallsbehållare i engångsutförande avsedda att innehålla potentiellt
farliga stickande/skärande medicinska avfallsprodukter med eller utan skydd för potientiellt farliga
medicinska avfallsprodukter, t.ex. skalpellblad, troakarer, hypodermiska nålar och injektionssprutor.
Det är tillämpligt på engångs riskavfallsbehållare som levereras i fullständigt skick av tillverkaren och på
sådana som levereras som komponenter avsedda att monteras av användaren.
Det är inte tillämpligt på återanvändbara avfallsbehållare för stickande/skärande föremål eller på de
yttre behållare som används under transport av fyllda engångsbehållare för stickande/skärande föremål.

Ämnesområden

Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23907-1:2019

Skydd mot stick- och skärskador - Krav och provningsmetoder - Del 1: Avfallsbehållare i engångsutförande för stickande/skärande föremål (ISO 23907-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO 23907-1:2019)

Artikelnummer: STD-80017964

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-19

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 23907-1:2019

Ersätter: SS-EN ISO 23907:2012