Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11810-2:2007

Lasrar och lasertillbehör - Provningsmetod och klassificering för bestämning av laserresistens hos operationsskynken och/eller patientskyddsöverdrag - Del 2: Sekundärantändning (ISO 11810-2:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11810-2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11810-2:2007

Lasrar och lasertillbehör - Provningsmetod och klassificering för bestämning av laserresistens hos operationsskynken och/eller patientskyddsöverdrag - Del 2: Sekundärantändning (ISO 11810-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Kirurgiska instrument och material (11.040.30) Övrigt (13.340.99) Laser (31.260)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11810-2:2007

Lasrar och lasertillbehör - Provningsmetod och klassificering för bestämning av laserresistens hos operationsskynken och/eller patientskyddsöverdrag - Del 2: Sekundärantändning (ISO 11810-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-60986

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-16

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN ISO 11810

Ersätts av: SS-EN ISO 11810-2:2009