Standard Svensk standard · SS-EN 1644-2

Provningsmetoder för kompresser av nonwoven-material för medicinskt bruk - Del 2: Kompresser i helfabrikat

Status: Gällande

Ämnesområden

Medicinska material (11.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 2: Finished compresses

Artikelnummer: STD-27361

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-25

Antal sidor: 29