Standard Svensk standard · SS-EN 17854:2024

Antimikrobiella förband – Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17854:2024

Antimikrobiella förband – Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Det finns olika typer av förband med specifika egenskaper. Förband kan användas för att hantera sårvätska, skapa en optimal sårmiljö och skydda sår mot yttre påverkan som exempelvis bakterier och virus.

I detta dokument beskrivs minimikrav och en testmetod för antimikrobiell (mikrobicid eller mikrobistatisk) aktivitet hos sårförband. Testmetoden är utprovad på sårförband som innehåller en aktiv antimikrobiell substans och gäller alla förband som specifikt hävdar antimikrobiell aktivitet enligt detta dokument.

Standarden är särskilt relevant för tillverkare och upphandlare av förband.

Fördelar med att använda standarden

Att kunna testa förband enligt SS-EN 17854 ger tillverkaren och upphandlaren säkerhet i att förbandsmaterialet är testat för sina antimikrobiella egenskaper på samma sätt och att data därmed är jämförbara mellan olika labb och för produkter. Detta i sin tur kan gynna sårläkningen hos användaren och på så sätt bidra till att öka individens välmående och en mer ekonomisk hållbar vård. Denna standard kan bland annat bidra till God hälsa och välbefinnande och en Hållbar konsumtion och produktion av FN:s mål för hållbar utveckling.

Omfattning
I detta dokument specificeras minimikrav och en testmetod för antimikrobiell (mikrocidal eller mikrobistatisk) aktivitet hos sårförband. Detta gäller alla sårförband som specifikt hävdar antimikrobiell aktivitet enligt detta dokument.

Ämnesområden

Medicinska material (11.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17854:2024

Antimikrobiella förband – Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: "Non-wovens" och förband, SIS/TK 330/AG 01

Internationell titel: Antimicrobial wound dressings — Requirements and test method

Artikelnummer: STD-82086642

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-10

Antal sidor: 52