Standard Svensk standard · SS-ISO 11344:2004/Cor 1:2008

Gummi, ovulkat syntetiskt - Bestämning av molekylmassafördelning hos polymerlösningar med gelgenomträngande kromatografi (ISO 11344:2004/Cor 1:2008, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11344:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11344:2004/Cor 1:2008

Gummi, ovulkat syntetiskt - Bestämning av molekylmassafördelning hos polymerlösningar med gelgenomträngande kromatografi (ISO 11344:2004/Cor 1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Latex och rågummi (83.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11344:2004/Cor 1:2008

Gummi, ovulkat syntetiskt - Bestämning av molekylmassafördelning hos polymerlösningar med gelgenomträngande kromatografi (ISO 11344:2004/Cor 1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, raw synthetic - Determination of the molecular-mass distribution of solution polymers by gel permeation chromatography (ISO 11344:2004/Cor 1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-66035

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-ISO 11344:2004

Ersätts av: SS-ISO 11344:2017