Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2/A1

Plast - Polybutensprutmassor (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995/Amd 1:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8986-2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2/A1

Plast - Polybutensprutmassor (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995/Amd 1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2/A1

Plast - Polybutensprutmassor (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995/Amd 1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Plastics - Polybutene (PB) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties - Amendment 1 (ISO 8986-2:1995/Amd 1:2000)

Artikelnummer: STD-28405

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN ISO 8986-2

Ersätts av: SS-EN ISO 8986-2:2009