Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2

Plast - Sprutmassor av polybuten (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8986-2:2009 Tillägg: SS-EN ISO 8986-2/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2

Plast - Sprutmassor av polybuten (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 114 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 114 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8986-2

Plast - Sprutmassor av polybuten (PB) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 8986-2:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 114 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 114 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Plastics - Polybutene (PB) moulding and extrusionmaterials - Part 2: Preparation of test specimensand determination of properties (ISO 8986-2:1995)

Artikelnummer: STD-17578

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-17

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 8986-2:2009