Standard Svensk standard · SS-EN ISO 306:2013

Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat (VST) (ISO 306:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 306:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 306:2013

Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat (VST) (ISO 306:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies four methods for the determination of the Vicat softening temperature (VST) of thermoplastic materials:— method A50 using a force of 10 N and a heating rate of 50 K/h;— method B50 using a force of 50 N and a heating rate of 50 K/h;— method A120 using a force of 10 N and a heating rate of 120 K/h;— method B120 using a force of 50 N and a heating rate of 120 K/h.The methods specified are applicable only to thermoplastics, for which they give a measure of the temperature at which the thermoplastics start to soften rapidly.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 306:2013

Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat (VST) (ISO 306:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2013)

Artikelnummer: STD-100197

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-11-24

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 306:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 306:2022