Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14910-2:2013

Plast - Termoplastisk polyester/ester och polyeter-/ester-plaster för sprutmassor - Del 2: Beredning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 14910-2:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 20029-1:2018 , SS-EN ISO 20029-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14910-2:2013

Plast - Termoplastisk polyester/ester och polyeter-/ester-plaster för sprutmassor - Del 2: Beredning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 14910-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14910-2:2013 specifies the methods of preparation of test specimens and the standard test methods to be used in determining the properties of thermoplastic polyester/ester and polyether/ester moulding and extrusion materials. Requirements for handling test material and/or for conditioning both the test material before moulding and the specimens before testing are given.
Procedures and conditions for the preparation of test specimens in a specified state and procedures for measuring properties of the materials from which these specimens are made are given. Properties and test methods which are suitable and necessary to characterize thermoplastic polyester/ester and polyether/ester moulding and extrusion materials are listed.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14910-2:2013

Plast - Termoplastisk polyester/ester och polyeter-/ester-plaster för sprutmassor - Del 2: Beredning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 14910-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 14910-2:2013)

Artikelnummer: STD-89396

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-11

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 14910-2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 20029-1:2018 , SS-EN ISO 20029-2:2018