Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2555

Plast - Hartser i vätsketillstånd eller som emulsioner eller dispersioner - Bestämning av skenbar viskositet med Brookfields provningsmetod (ISO 2555:1989)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2555:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2555

Plast - Hartser i vätsketillstånd eller som emulsioner eller dispersioner - Bestämning av skenbar viskositet med Brookfields provningsmetod (ISO 2555:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Plast (83.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2555

Plast - Hartser i vätsketillstånd eller som emulsioner eller dispersioner - Bestämning av skenbar viskositet med Brookfields provningsmetod (ISO 2555:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Plastics - Resins in the liquid state as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity by the Brookfield Test method (ISO 2555:1989)

Artikelnummer: STD-25281

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 10

Ersätter: SS 161375

Ersätts av: SS-EN ISO 2555:2018