Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-1

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 1: Oorganiskt klor (ISO 21627-1:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21627-1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-1

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 1: Oorganiskt klor (ISO 21627-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21627 specifies a direct potentiometric method for the determination of inorganic chlorine in epoxy resins, also called “ionic chlorine”.
The inorganic chlorine content is expressed in milligrams per kilogram of epoxy resin.

Ämnesområden

Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-1

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 1: Oorganiskt klor (ISO 21627-1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 1: Inorganic chlorine (ISO 21627-1:2002)

Artikelnummer: STD-34904

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN ISO 21627-1:2009