Standard Svensk standard · SS-ISO 7270-2:2005

Gummi - Analysmetoder genom pyrolys och gaskromatografi - Del 2: Bestämning av förhållandet styren/butadien/isopren (ISO 7270-2:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 7270-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7270-2:2005

Gummi - Analysmetoder genom pyrolys och gaskromatografi - Del 2: Bestämning av förhållandet styren/butadien/isopren (ISO 7270-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 7270 specifies the principles and procedures for determining, by pyrolysis and subsequent gas chromatography, the styrene (STY)/butadiene (BD)/isoprene (IP) ratio in copolymers, or blends of homopolymers and/or copolymers, in raw rubbers or vulcanized or unvulcanized compounds.
It is applicable to copolymers/terpolymers consisting of styrene, butadiene and isoprene, and blends of these polymers.
NOTE The use of this part of ISO 7270 pre-supposes sufficient working knowledge of the principles and techniques of gas chromatography for the analyst to perform the operations described and interpret the results correctly.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7270-2:2005

Gummi - Analysmetoder genom pyrolys och gaskromatografi - Del 2: Bestämning av förhållandet styren/butadien/isopren (ISO 7270-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber - Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods - Part 2: Determination of styrene/butadiene/isoprene ratio (ISO 7270-2:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-39585

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-04

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-ISO 7270-2:2012