Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2011

Vulkat gummi - Bestämning av låg-temperatur återgång (TR-provning) (ISO 2921:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2921:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2011

Vulkat gummi - Bestämning av låg-temperatur återgång (TR-provning) (ISO 2921:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the temperature-retraction characteristics of stretched vulcanized rubber.This International Standard does not cover thermoplastic rubbers, as many thermoplastic elastomers have a yield point in the range of 5 % to 20 % elongation. This fact might affect the result when carrying out TR tests on thermoplastic rubbers, and the results obtained from such tests should be analysed with caution.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2011

Vulkat gummi - Bestämning av låg-temperatur återgång (TR-provning) (ISO 2921:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized - Determination of low-temperature retraction (TR test) (ISO 2921:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82521

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-12-15

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 2921:2005

Ersätts av: SS-ISO 2921:2019