Standard Svensk standard · SS-EN 438-2

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster - Del 2: Provningsmetoder (ISO 4586-2:1988, modifierad)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 438-2:2005 , SS-EN 438-5:2005 , SS-EN 438-6:2005 , SS-EN 438-7:2005 , SS-EN 438-1:2005 , SS-EN 438-3:2005 , SS-EN 438-4:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 438-2

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster - Del 2: Provningsmetoder (ISO 4586-2:1988, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 438 specifies the methods of test for determination of the properties of decorative highpressure laminated sheets (HPL) as defined in clause 3. These methods are primarily intended for testing the sheets specified in EN 438-1.

Ämnesområden

Gummi- och plastprodukter (83.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 438-2

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster - Del 2: Provningsmetoder (ISO 4586-2:1988, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Decorative high-pressure laminates (HPL) - Sheetsbased on thermosetting resins - Part 2: Determination of properties (ISO 4586-2:1988 modified)

Artikelnummer: STD-16790

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 47

Ersätts av: SS-EN 438-2:2005 , SS-EN 438-5:2005 , SS-EN 438-6:2005 , SS-EN 438-7:2005 , SS-EN 438-1:2005 , SS-EN 438-3:2005 , SS-EN 438-4:2005