Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-3:2010

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 3: Tillämpningar för byggnader - Specifikationer (ISO 22762-3:2010, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 22762-3:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-3:2010

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 3: Tillämpningar för byggnader - Specifikationer (ISO 22762-3:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22762 specifies minimum requirements and test methods for elastomeric seismic isolators used for buildings and the rubber material used in the manufacture of such isolators. It is applicable to elastomeric seismic isolators used to provide buildings with protection from earthquake damage. The isolators covered consist of alternate elastomeric layers and reinforcing steel plates. They are placed between a superstructure and its substructure to provide both flexibility for decoupling structural systems from ground motion, and damping capability to reduce displacement at the isolation interface and the transmission of energy from the ground into the structure at the isolation frequency.

Ämnesområden

Övrigt (83.140.99) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-3:2010

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 3: Tillämpningar för byggnader - Specifikationer (ISO 22762-3:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Elastomeric seismic-protection isolators - Part 3: Applications for buildings - Specifications (ISO 22762-3:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75873

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-11-01

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 22762-3:2005/Cor 1:2006 , SS-ISO 22762-3:2005

Ersätts av: SS-ISO 22762-3:2018