Standard Svensk standard · SS-EN 14179-1:2005

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14179-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14179-1:2005

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the heat soak process system together with tolerances flatness, edgework, fragmentation and physical and mechanical characteristics of monolithic flat heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass for use in buildings.
Information on curved heat soak thermally toughened soda lime silicate safety glass is given in Annex B, but this product does not form part of this European Standard.
Other requirements, not specified in this European Standard, can apply to heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass which is incorporated into assemblies, e.g. laminated glass or insulating units, or undergo an additional treatment, e.g. coating. The additional requirements are specified in the appropriate product standard. Heat soak thermally toughened soda lime silicate safety glass, in this case, does not lose its mechanical or thermal characteristics.

Ämnesområden

Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14179-1:2005

Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description

Artikelnummer: STD-40236

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-EN 14179-1:2016