Standard Svensk standard · SS-EN 1279-5:2005+A2:2010

Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 5: Utvärdering av överensstämmelse

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1279-5:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1279-5:2005+A2:2010

Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 5: Utvärdering av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven, utvärderingen av överensstämmelse och tillverkningskontrollen i fabrik för förseglade rutor avsedda för användning i byggnader. ANM. 1 För glasprodukter, som innehåller elektriska kablar eller anslutningar för t.ex. larm eller uppvärmning, kan andra direktiv gälla, t.ex. lågspänningsdirektivet. Huvudsaklig avsedd användning för de förseglade rutorna är i fönster, dörrar, icke bärande ytterväggar, tak och skiljeväggar, där det finns befintligt skydd för direkt ultraviolett strålning mot den förseglade rutans kanter. ANM. 2 När det inte finns något skydd mot direkt ultraviolett strålning mot kanterna, t.ex. i system för SSG, ska ytterligare europeiska tekniska specifikationer följas, t.ex. EN 15434 och EN 13022-1 . ANM. 3 Rutor, som endast är av ”konstnärlig” art och där inga särskilda krav föreligger, omfattas inte av CE-märkning och är därmed inte en del av denna Europastandard.

Ämnesområden

Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1279-5:2005+A2:2010

Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 5: Utvärdering av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsglas, SIS/TK 179/AG 02

Internationell titel: Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-80807

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-17

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1279-5:2005+A2:2010

Ersätter: SS-EN 1279-5:2005+A1:2008

Ersätts av: SS-EN 1279-5:2018