Standard Svensk standard · SS-EN 16565:2014

Förpackningar - Flexibla tuber - Testmetod för att bestämma inriktningen på flip-top cappen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to test the orientation of the flip-top cap on flexible tubes.
It is applicable to aluminium, plastic and laminated tubes used for packing pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food and other domestic and industrial products.

Ämnesområden

Burkar, tuber (55.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningsmaterial, SIS/TK 164/AG 22

Internationell titel: Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap

Artikelnummer: STD-102833

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-31

Antal sidor: 16