Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13143-1:2016

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 12813 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften (ISO 13143-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the test suite structure (TSS) and test purposes (TP) to evaluate the conformity of on-board units (OBU) and roadside equipment (RSE) to ISO 12813:2015.
It provides a basis for conformance tests for dedicated short-range communication (DSRC) equipment (on-board units and roadside units) to enable interoperability between different equipment supplied by different manufacturers.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 13143-1:2016)

Artikelnummer: STD-8024026

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-13

Antal sidor: 72