Standard Svensk standard · SS-EN 15733:2010

Fastighetsmäklartjänster - Krav vid tillhandahållande av fastighetmäklartjänster

Status: Gällande

Omfattning
Standarden fastställer en lägsta nivå för innehållet i tjänsten. Genom att komma överens om att standarden skall följas kan mäklare och kund få en gemensam plattform, där man kan vara överens om hur uppdraget skall hanteras.

Standarden omfattar alla typer av affärer både konsumentrelaterade och företagsrelaterade.

I Sverige är målgrupperna för standarden till exempel:
- fastighetsmäklare som vill stärka sin trovärdighet gentemot kunder från andra länder. En svensk mäklare som arbetar efter standarden kan öka sin trovärdighet genom att erbjuda sig att tillämpa den europeiska standarden i alla sina affärer. Detta kan både ge möjligheten att få mer nöjda kunder, fler uppdrag och att få fler spekulanter, och därmed högre priser på försäljningsobjekten.
- svenskar som vill köpa en fastighet i ett annat land. Genom att läsa standarden, och sedan välja att göra affärer genom en mäklare som tillämpar den, kan konsumenten få en bättre kunskap om vilka krav den kan ställa på mäklaren, och få en större säkerhet vid genomförandet av affären.

Standarden är indelad i ett antal områden som - Hantering av relationer med uppdragsgivare,
- Information som ska lämnas till köparen,
- Förmedlingsuppdragets utförande,
- Fastighetsmäklarens kvalifikationer och kompetenser,
- Försäkring,
- Klagomålshantering och
- Etiska regler.

De mest omfattande områdena i standarden behandlar vilken information som skall lämnas till vem, och i vilken omfattning, samt vilka kvalifikationer och kompetenser som fastighetsmäklaren bör ha.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Services of real estate agents - Requirements for the provision of the services of real estate agents

Artikelnummer: STD-72233

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-25

Antal sidor: 44