Standard Svensk standard · SS-EN 15017:2006

Begravningstjänster - Krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15017:2019

Omfattning
Standarden sätter kunden i fokus och ställer krav på de som levererar begravningstjänster. Den specificerar vilka tjänster som ska ingå och vilken kompetens som personal på begravningsbyrån ska ha. Till grund för standarden ligger etiska värderingar som relation med kund samt respekt för kundens tro och traditioner. Den vänder sig i första hand till begravningsbyråer.

This European Standard sets out the requirements for the provision of funeral services. This European Standard does not apply to product-related technical requirements. Occupational health and safety requirements are not covered by this European Standard.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Funeral Services - Requirements

Artikelnummer: STD-44396

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 15017:2019