Standard Svensk standard · SS-EN 14873-2:2005

Transporttjänster - Magasinering av möbler och personlig egendom - Del 2: Tillhandahållande av tjänsten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies service activities designed to ensure a customer oriented service for the storage of furniture and personal effects for private individuals. Part 1 specifies minimum requirements for the provision of storage facilities, and is applicable to all forms of such storage, whatever the means of containment employed.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Furniture removal activities - Storage of furniture and personal effects for private individuals - Part 2: Provision of the service

Artikelnummer: STD-40250

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 13