Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-7:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 7: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-7:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 7: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification complements the existing requirements of ISO/IEC 17021:2011. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for road traffic safety (RTS) management systems.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Vägtransport (03.220.20) Ledningssystem för transporttjänster (04.110) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-7:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 7: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104680

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-25

Antal sidor: 20