Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-3:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-3:2013, IDT)

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-3:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-3:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification complements the existing requirements of ISO/IEC 17021. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for quality management systems (QMS).

NOTE This Technical Specification is applicable for auditing and certification of a QMS based on ISO 9001. It can also be used for other QMS applications.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-3:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-3:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC TS 17021-3:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-90050

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-06

Antal sidor: 20