Standard Svensk standard · SS 14211

Statistisk tolkning av data - Skattning och hypotestest avseende medel

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder Kvalitetsteknik


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances

Artikelnummer: STD-5499

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 48