Standard IEC standard · IEC 61703:2001

Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

Status: Upphävd · Ersätts av: IEC 61703:2016

Omfattning
Provides mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support measures.
- Non-repaired items and
- repaired items with zero and non-zero time to restoration
are considered separately in this standard.

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Franska Engelska

Framtagen av: IEC

Internationell titel: Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

Artikelnummer: STD-556792

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-28

Antal sidor: 103

Ersätts av: IEC 61703:2016