Standard Svensk standard · SS-EN 62308

Funktionssäkerhet hos utrustning - Metoder för bedömning av funktionssäkerhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Equipment reliability - Reliability assessment methods

Artikelnummer: STD-3333244

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-25

Antal sidor: 58