Standard Svensk standard · SS-EN 17687:2022

Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17687:2022

Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav och vägledning för köparorganisationer i fråga om integritet och ansvarighet i processer för offentlig upphandling, hela vägen från identifieringen av behov till tillhandahållandet av varor, tjänster eller arbetskontrakt.
Detta dokument är tillämpligt för användning av
a) köparorganisationer,
b) samarbetsparter,
c) beslutsfattare och deras personal.
Detta dokument kan ha en påverkan på
– individer,
– leverantörer och individer som agerar till stöd för leverantörer eller som agerar för deras räkning, inklusive underleverantörer, samt officiella organ för medlemsstater och för europeiska organisationer som ingriper, direkt eller indirekt, i processen för offentlig upphandling,
– organisationer som företräder leverantörer på medlemsstatsnivå eller europeisk nivå.
Anmärkning: Ytterligare vägledning om tolkning och tillämpning av det här dokumentets omfattning och krav finns i bilaga A.

Ämnesområden

Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10) Miljöekonomi (13.020.20) Konstruktionsaspekter (91.010.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17687:2022

Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Offentlig upphandling, SIS/TK 613

Internationell titel: Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance

Artikelnummer: STD-80038342

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-08-22

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 17687:2022