Standard Swedish standard · SS-EN 17687:2022

Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17687:2022

Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges krav och vägledning för köparorganisationer i fråga om integritet och ansvarighet i processer för offentlig upphandling, hela vägen från identifieringen av behov till tillhandahållandet av varor, tjänster eller arbetskontrakt.
Detta dokument är tillämpligt för användning av
a) köparorganisationer,
b) samarbetsparter,
c) beslutsfattare och deras personal.
Detta dokument kan ha en påverkan på
– individer,
– leverantörer och individer som agerar till stöd för leverantörer eller som agerar för deras räkning, inklusive underleverantörer, samt officiella organ för medlemsstater och för europeiska organisationer som ingriper, direkt eller indirekt, i processen för offentlig upphandling,
– organisationer som företräder leverantörer på medlemsstatsnivå eller europeisk nivå.
Anmärkning: Ytterligare vägledning om tolkning och tillämpning av det här dokumentets omfattning och krav finns i bilaga A.

Subjects

Governance and ethics (03.100.02) Purchasing, procurement, logistics (03.100.10) Environmental economics (13.020.20) Contractual aspects (91.010.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17687:2022

Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80038342

Edition: 1

Approved: 8/22/2022

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 17687:2022