Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-16

Tillförlitlighetsverksamhet - Del 3-16: Riktlinjer - Specificering av stödtjänster inom underhåll

Status: Gällande

Ämnesområden

Forskning och utveckling (03.100.40) Kvalitet Allmänt (03.120.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-16: Application guide - Guidelines for specification of maintenance support services

Artikelnummer: STD-3333729

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-27

Antal sidor: 23