Standard Svensk standard · SS-ISO 21504:2015

Vägledning för portföljhantering av projekt och program (ISO 21504:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 21504:2015 provides guidance on the principles of project and programme portfolio management. ISO 21504:2015 is relevant to any type of organization including public or private and any size organization or sector. The guidance presented in ISO 21504:2015 is intended to be adapted to suit the specific environment of the project and programme portfolio. ISO 21504:2015 does not provide guidance on project management, programme management, or general business portfolio management (e.g. financial portfolio management).

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Projekt, program och portfölj, SIS/TK 510

Internationell titel: Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management (ISO 21504:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8025747

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-08

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO 21504:2015