Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-4:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 4: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-4:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 4: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification complements the existing requirements of ISO/IEC 17021:2011. It specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for event sustainability management systems (ESMS).

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för miljö (04.100) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-4:2013

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 4: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100103

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-31

Antal sidor: 24