Standard Svensk standard · SS-ENV 13093

Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Vägfordon - Gränssnitt för in- och utmatningsenheter -Krav för skärm och tangentbord

Status: Gällande

Ämnesområden

Bussar (43.080.20) Dragfordon (45.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Public transport - Road vihicles - Driver's console mechanical interface requirements - Minimum display and keypad parameters

Artikelnummer: STD-22687

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-12

Antal sidor: 10