Standard Svensk standard · SS-ISO 3553-1

Vägfordon - Tändsystem - Högspänningsanslutningar för tändspole och fördelare - Del 1: Hylstyp

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Road vehicles - High-tension connections for ignition coils and distributors - Part 1: Socket-type

Artikelnummer: STD-8704

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 4