Standard Svensk standard · SS-ISO 1724

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragfordon och släpfordon med 12 V elsystem - 7-polig elanslutning typ 12 N (normal)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 1724
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 1724

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragfordon och släpfordon med 12 V elsystem - 7-polig elanslutning typ 12 N (normal)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 1724

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragfordon och släpfordon med 12 V elsystem - 7-polig elanslutning typ 12 N (normal)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Road vehicles - Electrical connections between towing and towed vehicles with 12 V systems - 7 pole connector type 12 N (normal)

Artikelnummer: STD-25584

Utgåva: 3

Fastställd: 1999-08-27

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-ISO 1724

Ersätts av: SS-ISO 1724