Standard Svensk standard · SS-EN 15597-1:2020

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 1: Allmänna krav och definitioner för spridningsmaskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15597-1:2020

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 1: Allmänna krav och definitioner för spridningsmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements on design and construction of bulk spreaders and sprayers, trailer spreaders and towed spreaders with speed related spreading for winter service. This document also deals with information about the minimum content required for operating manuals.
The document is valid for machines, which are used to spread the following spreading agents:
- not pre-wetted and pre-wetted spreading agents;
- abrasive spreading agents;
- liquid spreading agents (brine).
This document is not applicable to:
- requirements for registration and approval;
- requirements made by automobile manufacturers;
- requirements on safety, which are dealt with in FprEN 17106 1 and FprEN 17106 3 2.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15597-1:2020

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 1: Allmänna krav och definitioner för spridningsmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 1: General requirements and definitions

Artikelnummer: STD-80020842

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15597-1:2009