Standard Svensk standard · SS-ISO 11565:2007/Cor 1:2007

Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav (ISO 11565:2006/Cor 1:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11565:2007/Cor 1:2007

Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav (ISO 11565:2006/Cor 1:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska system, styrsystem (43.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11565:2007/Cor 1:2007

Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav (ISO 11565:2006/Cor 1:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer, driv- och bränslesystem i fordon, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles - Spark-plugs - Test methods and requirements (ISO 11565:2006/Cor 1:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63164

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 11565:2007